2016

Rapport 2016:99. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun,Fjärås socken, Väg 939.

Jessica Andersson

Med anledning av att Trafikverket planerar en gång- och cykelbana längs Väg 939, från Torpavägen i söder till Torkeltorpsvägen i norr, i Fjärås socken har en arkeologisk utredning genomförts. Ett begränsat material av arkeologiskt intresse påträffades. Endast tre gropar och enstaka spridda flintor framkom