Fjärås

Publikation

Hjälm - utredning inför husbyggnation

Rapport 2020:66. Arkeologisk utredning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Gårdslämningar från äldre järnålder i Rossared öster om Fjärås

Rapport 2018:56. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Torpavägen till Torkeltorpsvägen

Rapport 2016:99. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

Två härdar och enstaka flintavslag

Rapport 2016:61. Boplatsspår i Fjärås. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Boplats och överlagrad flinta

Rapport 2017:49. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist och Gisela Ängeby