2016

Rapport 2016:61. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, fastighet Må 3:13
Jörgen Streiffert

Inför detaljplan av fastigheten Må 3:13, strax söder om Fjärås samhälle har en arkeologisk utredning utförts inom berört område. Ett begränsat material av arkeologiskt intresse påträffades. Endast två fragmenterade härdar och enstaka spridda flintavslag framkom.