2018

Rapport 2018:56. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, Rossared 5:18, inom del av Fjärås 496:1
Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén