hålväg

Publikation

Gårdslämningar från äldre järnålder i Rossared öster om Fjärås

Rapport 2018:56. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén

Blogginlägg 2018.05.15

Gammal färdväg friläggs utanför Lund

En hästsko, järnnitar och en pistolkula av bly. Det var bara några av alla fynd som gjordes vid färdvägen som kan dateras tillbaka till 1600-1700-tal.

Publikation

Gång- och cykelväg längs med väg 740

Rapport 2017:134. Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Färdvägar i skogsbygd

Rapport 2015:112. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Magnus Lindberg