2017

Rapport 2017:134. Arkeologisk utredning, steg 1. Skåne län, Skåne, Lund och Sjöbo kommuner, Veberöd och Everlöv socken, Hasslemölla 1:1 med flera, Veberöd 11:2
Anne Carlie, Mats Anglert och Annika Knarrström

Trafikverket planerar att anlägga en ny gång- och cykelväg längs väg 740 öster om Veberöd i Lund och Sjöbo kommuner. Arkeologerna har utförts en arkeologisk utredning, steg 1. Resultaten tyder på att väg 740 har ett äldre ursprung, som möjligen går tillbaka till vikingatid och tidig medeltid. Inom utredningsområdet finns flera topografiska lägen med potential för stenålderslämningar. Fyra delområden (1, 2a/b, 3 och 4) föreslås bli föremål för fortsatta antikvariska åtgärder.