2017

Rapport 2017:85. Arkeologisk förundersökning, Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Sunnvära 8:2 och 8:3, Värö 369, 370, 371 och 372.
Författare: Jessica Andersson

Under december månad 2016 genomfördes en förundersökning av fyra närbelägna fornlämningar i Sunnvära i Varbergs kommun. Vid den arkeologiska förundersökningen dokumenterades
aktivitetsytor och boplatslämningar med datering till brons- och järnålder samt historisk tid.