2017

Vendel- och vikingatida grophusbebyggelse vid å och kust. Rapport 2017:115. Arkeologisk undersökning 2016. Skåne, Skurups kommun, Västra Nöbbelöv socken, Mossby 10:27 m.fl., fornlämning Västra Nöbbelöv 76
Adam Bolander med bidrag av Anne Carlie, Torbjörn Brorsson, Per Lagerås och Ola Magnell

Under sommaren 2016 undersöktes ett markstycke intill Abbekås Golfklubb. En boplats från järnåldern dokumenterades. Den bestod av spåren efter ett drygt 10-tal stolpbyggda hus och tre stycken så kallade grophus. De senare är en enklare och mindre huskonstruktion med nedsänkt golv och ett lättare sadeltak.

I grophusen påträffades bland annat spår efter textilhantverk, i form av nålar och vävtyngder. Även skärvor av keramikkärl fanns i grophusen. Kärlen var av en typ (slavisk) som förekom i Polen och den norra delen av Tyskland under 700–900-talen e.Kr. Oftast hittas denna keramiktyp på platser som fungerat som marknads- och handelsplatser. Kring Skivarpsån finns flera platser där arkeologerna hittat den här keramiktypen och av den anledningen kan det möjligen ha funnits en rörlig marknadsplats här under vendel- och tidig vikingatid (700–950 e.Kr.).

Vi hittade även bebyggelse från andra tidsperioder, nämligen från delar av bronsålder (1600–800 f.Kr.), förromersk järnålder (500 f.Kr.–0), samt tidig medeltid (1050–1200 e.Kr). Flera hus var flerfunktionella, det vill säga att man både bott, lagat mat, bedrivit hantverk och stallat sina djur under ett och samma tak, vilket var vanligt under stora delar av vår förhistoria.