grophus

Blogginlägg 2020.09.22

Grophusen i Viggbyholm

När boplatsen förundersöktes förra året påträffades en nedgrävning som utifrån form och djup bedömdes som ett möjligt grophus. Nu håller vi på att undersöka det.

Publikation

Mossby 10:27 m.fl.

Rapport 2017:115. Arkeologisk undersökning 2016. Skåne. Nålar, vävtyngder och keramik hittades i husen från vendel- och vikingatid. Adam Bolander m.fl.

Publikation

Östra Grevie 9:40 och 12:14

Rapport 2015:95. Arkeologisk förundersökning, 2014, Skåne. Adam Bolander m.fl.

Publikation

Ny ringväg i Trelleborg

Rapport 2017:98. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Mats Anglert

Uppdrag

Bronsåldermystik i Grevie

Nitton hus från bronsålder och järnålder, fibulor och ett litet förgyllt spänne. I Östra Grevie fanns spåren efter människorna kvar.

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m.fl.

Publikation

Hjärup 21:38 del av Äppelhagen

Rapport 2016:56. Arkeologisk undersökning och Arkeologisk kontroll, Skåne. Katalin Schmidt Sabo m. fl.

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Stolphus, grophus och avfallsgropar. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m.fl.

Publikation

Där backe möter slätt – mellan mosse och lund

Rapport 2017:18. Arkeologisk undersökning 2015, Skåne. Adam Bolander m. fl.