Nitton hus från bronsålder och järnålder, fibulor och ett litet förgyllt spänne. I Östra Grevie fanns spåren efter människorna kvar i landskapet och vi hittade många fina fynd.

Här grävs ett av grophusen ut.

När Vellinge kommun skulle bygga ut ett område i Östra Grevie by fick Arkeologerna möjlighet att under våren och sommaren 2015 undersöka platsen där människor bodde redan för 2500 år sedan. Under matjorden hittades spår av 19 hus, där fem dateras till yngre bronsålder/äldre järnålder, sju till yngre järnålder och två till tidig medeltid. Det fanns även flera så kallade grophus, enkla gropar som täckts med olika typer av tak, där man bedrivit hantverk. Bland annat hittades nålar, sländtrissor och vävtyngder i grophusen som avslöjar att textilhantverk var vanligt.

En liten bennål hittades i fyllmassorna i ett av grophusen. Det tyder på att man ägnade sig åt textilhantverk.
Ett av de spännen som hittades.

Flera stora gropar hade grävts för att utvinna lera till att täta väggar på nybyggda hus. Människorna var självförsörjande genom boskapsskötsel och odling. En viktig pusselbit för att förstå livet under bronsåldern är även de brunnar som hittats, där pollen och fröer kan bevaras i hundratals år. Det kan ge svar på frågor som vad människorna odlade, vad de åt och hur landskapet såg ut.

Under mitten av järnåldern – för cirka 1500 år sedan – övergavs boplatsen plötsligt. Ingen vet varför, men de arkeologiska spåren saknas.

Under senare delen av järnålder (vikingatiden) byggdes nya hus och en ny bosättning tog form som sträcker sig in i medeltiden.

Arkeologerna har främst hittat djurben, keramik, flinta och metallföremål.  Men mynt och ett förgyllt dräktspänne visar att man även hade enstaka lyxföremål. Den kanske mest häpnadsväckande keramiken är av så kallad Feldberg och Fresendorftyp som framställts i norra Polen och Tyskland. Det visar att det fanns någon form av handelsutbyte med områden utanför Grevies gränser.

Ladda ner rapporten här.

Fröer och pollenkorn kan ge svar på många frågor om hur bronsåldersmänniskornas vardag såg ut.