stolphus

Publikation

De förhistoriska gårdarna vid Ribby ängar

Rapport 2018:32. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Fredrik Larsson och John Hamilton m fl

Uppdrag

Bronsåldermystik i Grevie

Nitton hus från bronsålder och järnålder, fibulor och ett litet förgyllt spänne. I Östra Grevie fanns spåren efter människorna kvar.

Publikation

Nyby – att bryta ny bygd

Rapport 2016:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Publikation

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m.fl.

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m.fl.

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Stolphus, grophus och avfallsgropar. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m.fl.

Uppdrag

Unik gravplats i Frösthult

En stor medeltida gravplats med 175 skelett, har upptäckts vid Frösthults kyrka, Enköping. I närheten låg en offerplats från 900-talet med hundratals föremål.