2018

Rapport 2018:32. Arkeologisk undersökning. Stockholm län, Sörmland, Haninge kommun, Västerhaninge socken, Ribby 1:421,
Västerhaninge 398:1
Fredrik Larsson och John Hamilton med bidrag av Håkan Aspeborg, Mia Englund, Maria Lingström, Lena Nilsson

Under 2016 undersökte Arkeologerna en boplats vid Ribby Ängar, Västerhaninge. Vid undersökningen påträffades en gård från bronsålder samt äldre och yngre järnålder. Gården har varit en del av en större gårdsgemenskap inom Ribby/Åby-ägan och näringsekonomins bas har bestått av en omfattande boskapsdrift och viss odling. Under vendeltid har befolkningen vid gården anlagt en gårdssmedja samt ägnat sig åt tjärframställning.