När boplatsen förundersöktes förra året påträffades en nedgrävning som utifrån form och djup bedömdes som ett möjligt grophus. Nu håller vi som bäst på med att undersöka det.

Grophus nr 1 och arkeologerna Mia Englund (i förgrunden) och Lee Widegren Lundin.

Vad är då ett grophus? I ett grophus är golvnivån sänkt under marknivå. Ett finurligt sätt att spara in på väggmaterial skulle man kunna säga. Grophusens användningsområden har ofta tolkats vara hantverksrelaterade men de kan även ha använts för förvaring. För er som ännu använder er av vävstugor eller har vuxit upp med släktingar som använt sådana så ter sig kanske inte grophusens specifika hantverksfunktioner allt för främmande.

När arkeologerna Maria Lingström och Rosanna Jönis undersökte en stenpackning en bit från grophus nr. 1 fann de en rektangulär nedgrävning efter att den överliggande stenpackningen avlägsnats. Undersökningens andra grophus var därmed ett faktum.

Arkeolog Maria Lingström undersöker störhål i grophusets östra halva.

Huset mäter cirka 3,4 x 3 meter och i den västra delen har vi påträffat en ugn med en raserad ugnskupol. I höjd med golvnivån har det dessutom framkommit en hel del keramik säger arkeolog Maria Lingström. I återfyllnaden av grophuset påträffades ett fyrpasspänne av cu-legering, men även andra föremål, bland annat brända ben och järnfragment har insamlats.

Fyrpasspännet från återfyllnaden i grophus nr. 2.

Kommande analyser av jordprover från grophusens ursprungliga golvnivåer, tillsammans med den sammantagna fyndbilden kommer komplettera bilden av husens användningsområden.