Det man som besökare slås av när man anländer till platsen är boplatsens läge i landskapet. Gården har anlagts på en tydlig höjd och omgärdas i norr och i söder av två gravfält.

När gården var bebodd var det inte långt till havet och det är lätt att föreställa sig gårdsanknutna aktiviteter som skett intill den närbelägna strandkanten. I och med landhöjningen har den forntida havsviken successivt dragit sig tillbaka och havet befinner sig nu väsentligt längre bort. Inför byggandet av bland annat bostäder undersöks nu platsen för den tidigare bosättningen.

Läs mer om projektet i Vikingatida Vikby