Spår av en över tusen år gammal förhistorisk gård har hittats i Täby i Uppland. Pilspetsar, vridkvarnar och amulettringar är bara några av fynden som dolde sig i jorden. Nu hoppas arkeologerna få ny kunskap om hur traktens gårdar såg ut under yngre järnåldern.

Under hösten 2019 förundersökte Arkeologerna platsen som fram tills nyligen använts av Täby kommun som virkesupplag och att dumpa snö på under vintern. Ganska omedelbart framträdde spåren efter en förhistorisk gård som tack vare kol-14-dateringar kan härledas till övergången mellan folkvandringstid/vendeltid cirka 400–550 e Kr. Gården fortlever fram till vikingatid när den därefter verkar ha övergetts eller flyttats till en annan plats. Spåren efter den tidigare bebyggelsen är många, vi påträffade stolphål, stenkonstruktioner och inte minst ett spännande fyndmaterial med bland annat pilspetsar, vridkvarnar och amulettringar.

Under sommaren och hösten 2020 fortsätter undersökningarna av den förhistoriska gårdsmiljön i Viggbyholm. Av flera skäl tror vi att gården hette Vikby och att den var en föregångare till en gård med samma namn som omnämndes i skrift redan under medeltiden. Den historiska utvecklingen leder så småningom fram till att markerna senare tillhör Viggbyholms säteri.

Undersökningen förväntas ge ny kunskap om hur Täbytraktens gårdar kan ha sett ut under yngre järnålder och framför allt vikingatid.

Ett nålhus var ett av fynden. Nålhus är små cylindrar där fina synålar av till exempel brons och järn förvarades. De kunde vara gjorda av silver, brons eller ben. Foto: Arkeologerna CC-BY

En välbevarad gård

De speciella grundförutsättningarna för just den här undersökningen är flera;

  • Ett välavgränsat gårdstun undersöks i sin helhet
  • Goda bevaringsförhållanden – inga störande spår av sentida bebyggelse
  • Ett kustnära gårdsläge vid en havsvik under yngre järnåldern (landhöjningen beaktas)
  • Omgivningar i förändring – naturtopografiskt och maktpolitiskt

Undersökningen görs i samarbete med Uppdrag Arkeologi men Arkeologerna har huvudansvaret för undersökningen och avrapporteringen.

Visningar och publik verksamhet

Under utgrävningen 2020 genomförs guidade visningar i fält för allmänheten. Mer info om när de anordnas hittar du i vår blogg och sociala kanaler.

Visningar i juli:
onsdagen den 1 juli kl. 14.00
onsdagen den 8 juli kl. 17.30

Samling vid byggbodarna.

Täby hembygdsförening kommer att följa utgrävningen i fält och rapportera om det i sin tidskrift Fornminnesnytt. Den kan du läsa direkt på nätet här. 

Ladda ner och läs broschyren om Viggbyholm och utgrävningen (PDF)

Arkeologidagen den 30 augusti

Arkeologidagen 2020 går av stapeln söndagen den 30 augusti.

Visningar kl. 09:30 och kl. 11:30.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridningen av covid-19. Våra publika aktiviteter, t ex visningar i fält har därmed ett begränsat deltagarantal. För att säkra er plats på visningarna krävs att ni gör en föranmälan.

Här låg en gång i tiden en blomstrande gård där människor arbetade, brukade jorden och levde sina liv. Arkeologerna hoppas få ökad kunskap om gårdarna i trakten, hur de såg ut och användes under järnålder och vikingatid. Stolphålet som sannolikt ingått i ett hus påträffades redan vid fjolårets förundersökning. I stolphålet fanns en vridkvarn och via en 14C-analys från fyllningen dateras stolphålet till 770–990 efter vår tideräkning. Foto: Arkeologerna CC-BY