Pollen från växter kan bevaras i tusentals år och kan berätta mycket om forna växtmiljöer. Genom att analysera pollenkorn och ta reda på vilka växter de kommer ifrån är det möjligt att rekonstruera de landskap som våra förfäder levde i.

Pollen sprids i enorma mängder i naturen. Om rätt förhållanden råder, om de exempelvis hamnar i sjöar, torvmarker och brunnar eller kulturlager kan de bevaras mycket länge. Pollenanalys berättar om vilka växter som fanns i området och hur det omgivande landskapet såg ut – både det vilda och det som människor format med sin odling och sina betesdjur. Pollenanalys kan användas till att belysa allt från klimatförändringar till växtnedläggelser i gravar.

Pollenanalyser ger också kunskap om människors växtanvändning och odling (arkeobotanik) och om kultur- och naturlandskapets utveckling (paleoekologi).