Blästugnar, smedjor, masugnar och kopparhyttor – alla är de spår efter produktion av metall. Genom att analysera slagg från dessa miljöer kan vi få reda på mer om vilka verksamheter som bedrivits och vilken teknik och typ av malm som använts.

Koppar, järn och andra metaller har alla varit eftertraktade. Olika steg i produktionen som smide och gjutning har inte bara lett fram till färdiga produkter utan också lämnat rester som mängderav  slagg, metallproduktionens avfallsmaterial, efter sig.

Slaggerna, som finns kvar även om det inte längre finns några spår efter vare sig smedjor eller ugnar, har ett stort informationsvärde. De berättar nämligen om de processer som format dem och hur de anläggningar som användes såg ut. Undersökningar i mikroskop och kemiska analyser kan ge ytterligare kunskap om vilka processer de härstammar från, vilken malmtyp som använts och hur väl framställningen av metallen fungerade.