Vad berättar benen och hur vet vi vad forntidens människor åt? Pollenkorn, keramikskärvor, träfragment, bergarter och själva jorden kan ge unik kunskap om det förflutna. En stor mängd kunskap finns dold i det som man kanske bara ser i mikroskop och som är näst intill osynligt.

Vi erbjuder en rad olika analyser och specialistkompetens som spänner över flera ämnen. Analyserna utförs av arkeologer och ämnesexperter i osteologi, arkeometallurgi, geologi, arkeobotanik och paleoekologi. De kan fungera som underlag inför den enskilda undersökningen, som stöd under processens gång och som fördjupning efter avslutad undersökning. Målet är att nå ny och fördjupad historisk kunskap om den undersökta platsen, fornlämningarna och fynden.