Vilken sorts malm bröts i gruvan och kan vi hitta spår av råvaran i blästugnen? Vilken kvalitet har malmen, och är den rostad? Sådana frågor kan vi få svar på genom att analysera rester av malm i gruvor, varphögar eller på järnframställningsplatser och få reda på mer om vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen.

Gamla gruvhål har ofta en okänd ursprungshistoria. Myrar och rödjordsområden är viktiga pusselbitar i den tidiga järnframställningen. Genom att analysera malmen går det att ta reda på vilken metall som kan ha varit den som människorna ville komma åt. Koppar, järn och brons har ofta varit mycket eftertraktade vid olika tidpunkter i historien.

Ibland finns även rester av malm kvar på framställningsplatsen. Genom kemiska och petrografiska analyser kan vi beskriva malmen noggrant, och kombinerat med analyser av slagg och metall kan ofta hela processen beskrivas och förklaras.