Fil.dr. och berggrundsgeolog, geokemist. Särskild kompetens inom arkeometallurgi, mineralkemi och geoarkeologi. Specialområden inkluderar även processteknik kring förhistorisk järnhantering och annan metallhantering t.ex. ädelmetaller, koppar och kopparlegeringar och deras ursprung, från bronsålder till nyare tid.