Hur är järnknivarna på en järnåldersgård tillverkade? Varifrån fick man koppar till yxorna under bronsåldern? Hur är figuriner från medeltiden gjorda? Det är detaljer som kan ge oss en inblick i förhistoriens tekniska kunskaper om material och de nätverk och handelsvägar man använde.

Metallföremål kan berätta mycket mer om sin bakgrund än vad deras yttre visar. Med metallografiska undersökningar kan vi studera föremålens inre strukturer och avslöja hur smeder och gjutare har kombinerat och bearbetat olika typer av metaller eller legeringar för att nå specifika kvalitéer avsedda för olika användningsområden.

Varifrån fick hantverkarna sina råvaror? Spårämnen eller isotoper som utgör viktiga fingeravtryck för olika malmområden kan mätas i metallföremålen eller i avfall från metallhanteringen, med hjälp av olika kemiska analysmetoder. Resultaten är viktiga pusselbitar när vi tolkar ursprung och handelsvägar.