Sten är ett stumt material, men det är faktiskt möjligt att få stenålderns föremål att tala. Genom litiska analyser, som utförs genom mikroskopering, är det möjligt att få kunskap om hur stenredskapen tillverkats och hur de användes av forntidens människor i vardagen.

Genom att studera olika frakturmönster i slagen sten är det också möjligt att förklara de bakomliggande tillverkningsprocesserna.

Olika andvändningsskador och nötningsmönster på stenarna gör det möjligt att förstå hur stenredskapen använts. För att bättre förstå den förhistoriska människans omvärld görs även praktiska experiment där stenålderns redskap sätts in i levande sammanhang.