Sten är ett stumt material, men det är faktiskt möjligt att få stenålderns föremål att tala. Genom olika typer av litiska analyser är det möjligt att få kunskap om hur stenredskapen tillverkats och hur de användes av forntidens människor i vardagen.

Till exempel kan man genom att studera olika frakturmönster i slagen sten förklara de bakomliggande tillverkningsprocesserna.

Vidare kan olika andvändningsskador och nötningsmönster på stenarna göra det möjligt att förstå hur stenredskapen använts. Denna analys kallas för slitspårsanalys och utförs genom mikroskopering. Redskapsanvändning kan i sin tur ge information om bland annat resursutnyttjande, specialisthantverk och jaktteknik. För att bättre förstå den förhistoriska människans omvärld görs även praktiska experiment där stenålderns redskap sätts in i levande sammanhang.