Master samt Fil. Dr i slitspårsanalys av flinta med inriktning på förändringar i mänskligt beteende och resursanvändning över tid samt anpassning till olika miljöer och klimatförändringar.

Utgrävningserfarenhet från både uppdragsarkeologi och forskningsutgrävningar i såväl Sverige som utomlands. Specialkompetens inkluderar utöver slitspårsanalys även litisk analys och experimentell arkeologi.