Vilda och odlade växter har alltid spelat en stor roll i människors liv – som mat, medicin, i ritualer och som dekoration. Med växtmakrofossilanalys kan vi ta reda på vilka växter som odlats och använts i olika historiska sammanhang.

Växtmakrofossil är ett samlingsnamn för bevarade fröer och kärnor från allehanda slags växter. De förekommer i nästan alla fornlämningsmiljöer.

Växtmakrofossilanalys kan besvara många spännande frågor. Det kan handla om vad som odlats och ätits vid en boplats, vilka växter man använt sig av vid begravningsritualer, vilka växter som importerats till en medeltida stad, eller hur spår av örtmedicin ser ut. Makrofossilanalysen bidrar till ett tvärvetenskapligt perspektiv, där sociala, kulturhistoriska och ekologiska perspektiv förenas.