Stor erfarenhet och kunskap inom kvartärgeologi. Fil. dr. med inriktning mot arkeobotanik, urbana kulturlagerstratigrafier, kulturlageranalys, fossil åkermark och trädgårdsarkeologi.