Fil.dr. inom paleoekologi och kvartärgeologi. Specialiserad på arkeobotanik, pollenanalys, landskapsanalys, våtmarksarkeologi och parasitsjukdomar.