Är en erfaren arkeolog och projektledare. Fil. kand. med inriktning på fornminnesinventering, brons- och järnålder, medeltida landsbygd och kyrkomiljöer. Har också stor erfarenhet av inomvetenskaplig och populärvetenskaplig förmedling.