Ben från fram- och bakben av får  hittade i en härd i samband med en arkeologisk undersökning av en boplats i Viggbyholm i norra Stockholm. Benen har inte styckats upp eller bränts och utgörs av de köttrikare delarna av extremiteterna och verkar representera hela köttstycken av torkat eller rökt kött motsvarande fårfioler.

Delarna kommer från minst tre olika djur och utgörs av minst tio köttstycken, fem från framben och fem från bakben. 14C-datering visar att benen kommer från 1200-talet. I samband med utgrävningar i Norrtil påträffades en liknande deposition av precis samma delar av får också i en härd bredvid ett kokhus från 1100-talet.  En gemensam nämnare mellan dessa platser är välbeställda gårdar från sen vikingatid/tidig medeltid.

Vad bendepositionerna representerar och varför de lämnats kvar i härdarna är något svårtolkat. Representerar det beredning av kött som misslyckats, har köttet blivit skämt eller är de rester efter ett gästabud?