Osteologi

Blogginlägg 2019.06.19

Hjort och lamm i stolphål

...hittat i ett mycket speciellt hus.

Benbloggen 2019.06.02

Vikingatida knähundar

Ibland hittar vi dem i benmaterialet...

Benbloggen 2019.05.31

Daterande huggspår

En bit horn av kronhjort hittades i en brunn i Flädie, Skåne. Men var det så gammalt som man först misstänkte...?