Brända tarsometatarsus (benet ovan foten hos fågel) från tamhöns (de två benfragmenten i mitten) funnet i en brandgrav från 700-talet och gravfältet Bådstorp utanför dagens Norrköping i jämförelse med en nutida höna och tupp. Förekomst och avsaknad av sporre samt skillnad i storlek indikerar att den gravlagda personen har fått med sig en tupp och en höna förutom den i närmast obligatoriska hunden på resan till Hel eller Valhall.