Bådstorp

Blogginlägg 2019.09.13

Porten till Östergötland

Gravfältet har legat nära viktiga kommunikationsleder i landskapet. Det i sin tur skapade ett nätverk och flöde av människor, varor och idéer.

Blogginlägg 2019.09.13

Porten till Östergötland

Gravfältet har legat nära viktiga kommunikationsleder i landskapet. Det i sin tur skapade ett nätverk och flöde av människor, varor och idéer.

Blogginlägg 2019.09.11

Vad kan gravformerna berätta?

Treuddar, runda stensättningar och högar. Gravarna ser väldigt olika ut...

Publikation

Vikingatida gravar vid Bådstorp

Infobroschyr. Om utgrävningen av ett vikingatida gravfält strax norr om Norrköping, i Östergötland.

Blogginlägg 2019.09.05

Modern teknik hjälper arkeologerna

Med hjälp av drönare framträder gravarna tydligt.

Blogginlägg 2019.09.05

Modern teknik hjälper arkeologerna

Med hjälp av drönare framträder gravarna tydligare.

Blogginlägg 2019.08.28

Vad kan gravformerna berätta?

Treuddar, runda stensättningar och högar. Gravarna ser väldigt olika ut...

Blogginlägg 2019.08.16

Arkeologi i Bådstorp på 1950-talet

I dag skär E4:an rakt igenom gravfältet men innan vägen byggdes gjordes en arkeologisk undersökning. Då undersöktes drygt 20 gravar.