På bilden syns tre brända benfragment av strålben från katt påträffat i en brandgrav från gravfältet Bådstorp utanför Norrköping. Ovanför de tre fragmenten finns benet från en nutida tamkatt. Av över hundra undersökta gravar från Bådstorp så har katt endast hittats i tre gravar.

Detta återspeglar gravfältets kronologi och det är först under senare hälften av vikingatid som katt verkar bli mer vanligt förekommande i  boplatsmaterial och gravar i Sverige. I Bådstorp är det också i de yngre gravarna som katt främst har påträffats. Katt börjar uppträda i gravar och på boplatser från vendeltid och framåt, men då oftast sparsamt. Enstaka benfynd av katt finns redan från äldre järnålder, men de är väldigt sällsynta.

En intressant detalj är att ben från katt återfinns i två gravar som ligger bredvid varandra, en grav med en äldre kvinna och en med ett spädbarn, vilket kan tyda på ett släktskap eller annat band mellan dessa två personer. Dessa vikingatida kattmänniskor.