Hösten 2019 undersöktes ett stort vikingatida gravfält i Bådstorp, utanför Norrköping. Över 150 gravar grävdes ut och målet är att få ny kunskap om begravningsritualer, trosföreställningar och de begravda människornas status och kontaktnät under vikingatiden. När utgrävningen är klar ska gravfältet ge plats för ett stickspår till Ostlänken.

Läs mer på uppdragssidan