Hösten 2019 undersöks ett stort vikingatida gravfält i Bådstorp, utanför Norrköping. Över 150 gravar ska grävas ut och målet är att få ny kunskap om begravningsritualer, trosföreställningar och de begravda människornas status och kontaktnät under vikingatiden. När utgrävningen är klar ska gravfältet ge plats för ett stickspår till Ostlänken.

Läs mer på uppdragssidan