Handlovsben (carpi accessorium) från framtassen på en liten hund. Benet kommer från en brandgrav i Bådstorp som dateras till yngre järnålder och det är den första knähunden vi hittills hittat i gravarna.

På bilden syns benet (längst till vänster) i jämförelse med en katt och räv. Utifrån storlek och viss förväntad krympning från bränning så är hunden i storlek ungefär som en nutida Cavalier king charles spaniel eller möjligtvis något mindre. Liknande småvuxna hundar hittar vi ibland i brandgravar från vendel- och vikingatid även om de är rätt ovanliga.

Intressant nog hittar vi mycket sällan ben från dessa småhundar i benmaterialet från boplatser som dateras till denna period, vilket visar att det rör sig om speciella hundar.