hund

Benbloggen 2020.04.21

Knähund från yngre järnålderns Bådstorp

Ovanligt fynd i vendel- och vikingatida gravar.