osteologi

Benbloggen 2020.05.06

En kattgrav i Inre hamnen

Någon begravde sin katt i hamnen i Norrköping på 1700–1800-talet. Kanske var en av dess uppgifter att fånga råttor.

Blogginlägg 2020.04.24

Norsk minihöna

Benet, det andra uppifrån, kommer från en vikingatida gård i Sørum i sydöstra Norge.

Benbloggen 2020.04.21

Knähund från yngre järnålderns Bådstorp

Ovanligt fynd i vendel- och vikingatida gravar.

Benbloggen 2020.04.09

Havssula siktad i Lunds kulturlager

Vingben från havssula. Benen kommer från kvarteret St Mikael i Lund. Havssula är en havsfågel som inte direkt förknippas med...

Blogginlägg 2020.04.06

Triss i hundar

En kvinna som begravdes på gravfältet i Bådstorp utanför Norrköping fick med sig flera olika djur i graven, bland annat tre hundar.

Benbloggen 2020.03.27

Sveriges äldsta fynd av tamhöna?

Pippi från äldre järnålder hittad i Flackarp.

Blogginlägg 2020.03.27

Andra veckan i Gamla Uppsala

Vad kan ett grodskelett berätta? Se tredje filmen från utgrävningen av två båtgravar.

Benbloggen 2020.03.06

Högmedeltida fiskmeny

Ben från divese fiskar som på träffats i en avfallsgrop från 1300-talets Norrtil utanför Sigtuna.

Benbloggen 2020.02.25

Vikingatida hund från Norrtil

Hundhuvud som hittades i ett stolphål i ett hus från 1000-talets Norrtil utanför Sigtuna. Troligen har det placerats där som ett husoffer.

Benbloggen 2020.02.14

Hare från stenåldern

Mellanfotsben av skogshare, till vänster sentida referens av fälthare och till höger av skogshare som hittats i Flackarp i Skåne.

Benbloggen 2020.01.17

Delfiner i Lund

Valfångst i Skåne på medeltiden?

Benbloggen 2019.12.13

Ett stort strandfynd

Kan du gissa vad detta är för ben som kommer från Zoologiska museet i Köpenhamn?