Sillben från huvudet, närmare bestämt keratohyale som sitter vid gälarna på fisken.  För att fisk ska hållas bättre skär man ofta av gälar och inälvor.

Benen på bilden hittades i ett stolphål vid utgrävningar i Öllsjö utanför Kristianstad av vikingatida/tidig medeltida gårdslämningar. Benen kommer från minst 25 sillar och utgörs endast av ben från sillhuvuden. Öllsjö ligger ca 15 km från kusten och Åhus där sill troligen har fiskats.