Resterna av tre historiska gårdar och en större järnåldersboplats finns idag begravda under gräset i byn Öllsjö, sydväst om Kristianstad i Skåne. Under hösten 2020 ska området undersökas och kanske finner vi även spår efter en storgård som låg här för cirka 1000-1500 år sedan.

Läs mer i Tre historiska gårdar och en boplats i Öllsjö