Genom hela schaktningen har vi systematiskt metalldetekterat matjorden och vi har idag ett 80-tal mynt vars dateringar sträcker sig från 1100-tal till 1800-tal. Övriga metallfynd uppgår i nuläget till över 300.

Ett 60-tal musköt- och pistolkulor av bly, druvhagel och en liten kanonkula förvånar oss eftersom det i byn Öllsjö inte ska ha skett några kända sammandrabbningar mellan svenskar och danskar. Fynden visar dock en annan bild. Förutom många bronsbleck och beslag har vi funnit 25 fingerborgar, ett tiotal nålar, 26 söljor, tre vikter, nitar, knivändebeslag och olika redskap. Men det kanske är de fynd som det bara kommer enstaka av som är extra spännande, exempelvis ett rundspänne med kringla och djurornamentik, delar av ett treflikigt och ett likarmat spänne från vikingatid, en pilspets, eventuellt ett pilgrimsmärke, en brosch med glas, en pincett för att nämna några. Vissa fynd är för oss svårtolkade, till exempel en liten kristusfigur fastsatt på ett tunt genomborrat metallrör. Har ni förslag på vad det kan vara?

En pincett med ring i brons. Foto: Julius Lundin, Arkeologerna CC-BY
En kristusfigur. Foto: Julius Lundin, Arkeologerna CC-BY
Ett tyskt 1500-talsmynt. Foto: Julius Lundin, Arkeologerna CC-BY