Den förhistoriska boplatsen är full av grophus som man har haft olika hantverksaktiviteter i. Vi tror vi har ett stort verkstadsområde/ produktionsområde med smidesaktiviteter, troligen även med gjutning då vi hittat slagg, degelfragment, bronssmältor och sprutslagg. Textilhantverket är också belagt via vävtyngder och nålar. Grophusen kan också ha fungerat som små bostäder eftersom vi funnit vardagsföremål i dem, som exempelvis keramik, en kam och pärlor. Hypotesen att boplatsen från yngre järnåldern är en storgård verkar stämma, och i så fall befinner vi oss mitt i storgårdens hantverksområde.

Troligen har vi hittat ett stort verkstadsområde med smidesaktiviteter, även med gjutning, från yngre järnåldern. Foto: Katalin Schmidt, Arkeologerna CC-BY
En ornerad kam tillhör ett av vardagsföremålen. Foto: Katalin Schmidt, Arkeologerna CC-BY
En vävtynd hör också till de upphittade föremålen. Foto: Katalin Schmidt, Arkeologerna CC-BY