Inom östra delen av vårt undersökningsområde håller vi som bäst på att dokumentera en smedja. Här har vi påträffat en ässja med bränd lera och flera mörka lager som bland annat innehåller Östersjökeramik och slagg. Dateringen av fynden borde ligga i sen vikingatid till tidig medeltid. 

Förutom denna smedja finns flera liknande anläggningar som vi precis schaktat fram inom området, det vill säga flera möjliga smedjor. Har man haft en storskalig smidesproduktion på denna plats? Vilka har arbetat här och vad har man tillverkat? Det hoppas vi få reda på.

Två foton på smedjan i Öllsjö

Smedjan i Öllsjö
Två foton på smedjan i Öllsjö. Foto: Katalin Schmidt Sabo (CC-BY)