Men kära nån så många stolphål och gropar som framkommer direkt under matjorden. Vissa stolphål ligger i rader och det bådar gott, eftersom de troligen markerar vägglinjer i stolpbyggda hus. 

I ett stolphål som vi testgrävde låg en bottenbit av ett keramikkärl. Fyndet kan tolkas som ett byggnadsoffer som man lade ner i samband med att man uppförde ett hus här. Eller så kan det vara ett stängningsoffer som man lade ner i samband med övergivandet/rivningen av ett hus.

Utgrävningen i Öllsjö pågår för fullt och redan i början av undersökningen har vi hittat stolphål, kanske efter stolpbyggda hus. Foto: Katalin Schmidt Sabo, Arkeologerna
En bit av botten till ett keramikkärl. Foto: Katalin Schmidt Sabo, Arkeologerna