Kranium av griskulting. Den söta grisen kommer från en tidigmedeltida gård från Furan i Vellinge, Skåne. Av åldern på 10-11 månader på djuret att döma så verkar det som om den har slaktats någon gång under vintern. Från denna gård och flertalet andra senvikingatida och tidigmedeltida byar från Söderslätt i Skåne  så utgör svinen det vanligaste djurslaget. Detta tyder på att svinuppfödning för fläsk var av stor betydelse i detta område.

Intressant nog skiljer det sig från samtida byar några mil norrut om Lundaslätten och Landskrona där istället hållning av nötkreatur varit av större betydelse.