Kranium av en häst  i en grop. Fyndet kommer från en undersökning av en vikingatida/tidigmedeltida storgård i Eskilstorp utanför Vellinge i Skåne.

Hästskallen har tillsammans de två första halskotorna samt två skulderblad och mellanfotsben placerats i en grop som sedan förseglats med ett lerlager.  Atlaskotan, den första halskotan tillsammans med utskotten dens axis på andra halskotan tyder på att hästen har halshuggits. Flera liknande depositioner av häst- och kokäkar har vi påträffat i flera av grophusen på platsen. Just detta med depositioner av hela underkäkar i grophus från vikingatid är något vi känner till från flera andra platser som till exempel Gamla Uppsala.

En snarlik deposition av ett hästkranium i ett grophus påträffades för några år sedan i Östra Grevie i Skåne inte alltför långt ifrån Eskilstorp. Uppenbarligen har människorna  haft lite märkliga saker för sig med hästben i Eskilstorp, speciellt med tanke på att de vid denna period bör ha varit kristna i Skåne, men kanske har de behövt helgardera sig med olika hedniska ritualer.