Ben av vattensork, närmare bestämt fru sork och hennes fem ungar som tragiskt omkommit tillsammans. Sorkbenen påträffades i ett lager med tegel i ett hus från gård 4 i byn Öllsjö utanför Kristianstad, så kanske de förolyckades när gården revs eller byggdes om
I Öllsjö har tre förhistoriska gårdar från medeltiden och en järnåldersboplats undersökts.