De arkeologiska undersökningarna inför byggandet av Västlänken ger oss ett stort fyndmaterial, och djurben är en av våra vanligaste fyndkategorier. Är du nyfiken på benmaterialet? Se då vår film där osteologen Cathrine berättar.