Vid en restaurering av en bod  på en samisk gård från Mittådalen, Härjedalen, upptäcktes rester av näver och renben direkt under golvet i ett hörn och en arkeologisk undersökning av lämningen gjordes under 2020 av Jamtli. En avsågad ögontagg av ett renhorn från en sarv (rentjur) hittades prydligt placerad på toppen på en hög av renben från minst sju renar. Utöver revben utgörs fyndet främst av större rörben, som mellanfotsben på bilden nedan, vilka på typiskt samiskt vis har märgkluvits i benens längdriktning.

Fyndet påminner om ett husoffer som läggs ned i samband med uppförandet av en byggnad för att ge lycka och skydda mot olycka, men har även stora likheter med en så kallad tsikkue, en traditionell samisk, privat offerplats.