Västlänkenprojektets osteolog Cathrine har tidigare berättat om djurbensmaterialet och hur det osteologiska arbetet går till. Men vad händer egentligen efter fältarbetet? Idag får vi en genomgång av den osteologiska arbetsprocessen inomhus.