Vildsvin, var tillsammans med kronhjort, de två viktigaste typerna av jaktbyten för människorna som levde i Ljungaviken i Västra Blekinge under mellanstenåldern (mesolitikum) för cirka 8000 år sedan.  Ovan i bild syns starkt nedslita kindtänder från ett vildsvin som visar att jägarna har lyckats fälla ett svin i tioårsåldern, vilket är en aktningsvärd ålder för ett  vildsvin.

I bilden nedan syns fragment av en underkäke i jämförelse med en underkäke av en nutida vildsvinssugga. Det mörkbruna mesolitiska vildsvinet har en käke som nästan är dubbelt så tjockt  som det sentida benvita och visar att det kommer från ett mycket stort djur. De mesolitiska vildsvinen var generellt större än nutida vildsvin i Sverige och kan jämföras med de största vildsvinen som idag finns i östra Europa.