Vet du vilken typ av föremål som är vanligast när vi undersöker gravar från yngre järnålder? Jo, ett av de vanligaste föremålen är utan tvekan pärlor. Och detta stämmer även in på Bådstorpsgravfältet.

Rekonstruktion av vikingatida kvinnodräkt med pärluppsättning. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Registreringen av pärlorna från utgrävningen i höstas är klar och det finns 708 pärlor från gravarna. Tillsammans med pärlorna som grävdes fram på 1950-talet finns det sammanlagt fler än 1300 stycken från gravfältet. De flesta är tillverkade av glasmassa, men pärlor av bergkristall, karneol och bränd lera förekommer också. Vid registreringen har vi närmare granskat pärlornas form, storlek och färg, ljusets genomsläpplighet genom glasmassan samt eventuella mönster. Det har vi gjort för att kunna typbestämma och datera dem.

En av flera röda tunnformade pärlor. De röda pärlorna är tillverkade av en ogenomskinlig glasmassa. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.
Blå pärlor i olika nyanser är den vanligaste färgen i Bådstorp. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.

Den vanligaste formen på pärlorna är de tunnformade, som är tillplattade i båda ändarna. När det finns flera röda, orangea och gula med denna form i en och samma grav brukar det tyda på en datering till vendeltiden (550–800 e Kr).Vad gäller färgen är pärlor i olika blåa nyanser vanligast. Dessa har vi registrerat som koboltblå, himmelsblå, pastellblå samt turkos. På så sätt kan vi fånga upp och dokumentera mångfalden av färger, och så småningom göra jämförelser med andra gravfält. Fördelningen mellan nyanserna är väldigt jämn, förutom för turkost som bara finns hos fyra pärlor.

Mosaikpärla. Foto Lotta Stenqvist, Arkeologerna.

Polykroma pärlor består av flera olika färger, ofta i mycket vackra mönster och med någon av de blå nyanserna i botten. Dessa pärlor har vi studerat lite noggrannare eftersom de kan dateras mer exakt. Flera forskare har tidigare ägnat sig åt så kallad pärltypologi, något som vi har stor användning av nu. På bilden finns några mosaikpärlor, som ibland även kallas för millefioripärlor. Namnen millefiori är hämtat från italienskan betyder tusen blommor. Några exemplar av liknande pärlor har tidigare hittats i Östergötland. De finns från många andra platser i Skandinavien, som till exempel Bornholm och dateras till 700- och 800-talen.

I en av gravarna fanns ett 90-tal pärlor. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.

Arbetet med att studera pärlorna fortsätter i höst. Då ska vi titta närmare på sammansättningen av pärlor i varje grav, det vill säga vilka olika typer som förekommer tillsammans. På så sätt får vi ett mer exakt dateringsunderlag. Det hjälper oss att bättre förstå när människorna använde åsen i Bådstorp som gravplats för sina nära och kära.